Д-р Диан Шарланов

Д-р Диан Шарланов

Д-р Диан Шарланов

Биография

Специалист Обща Дентална медицина и орална хирургия
Член на Български зъболекарски съюз
Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България
Работя с НЗОК
Член на лазерната дентална асоциация

1985 г. – завършва стоматологичен факултет на Висш медицински институт гр. Пловдив
1985 - 1988 г. – работи в Работническа болница гр. Гълъбово, стоматологично отделение
1989 г. – Специализира и придобива специалност „Обща стоматология”
1988 – 1992 г. – Работи в здравна служба в с. Опан
1992 – 1999 г. – Работи в Стоматологична поликлиника гр. Стара Загора, кабинет ОРБ
1994 г. – Разкрива частна стоматологична практика
1995 г. – Специализира и придобива специалност „Орална хирургия”
1996 г. – Специализира и работи „Имплантология”
1999-2010 г. – Работи в МБАЛ „Д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора, отделение УНГ
2000 г. – Регистрира индивидуална практика за първична дентална помощ
2007 г. – Регистрира индивидуална практика за специализирана дентална помощ – орална хирургия
2010 г. - Работи в Университетска многопрофилна болница за активно лечение ЕАД гр. Стара Загора, клиника УНГ.